What

  • Who is Ermasol?
    Ermasol Is a Design & Manufacturing Company

PRESUPUESTO ONLINE

Iso 9001 - 14001

http://ermasol.com/wp-content/uploads/2020/06/logoIso-1.png

Servei postvenda

L

Les nostres eines i coneixement estan al vostre servei, més enllà de la venda de les unitats produïdes tots els productes tenen vida pròpia posterior. L’estrès en règim de treball causa avaries, que necessiten respostes, reparació i correcció dels processos productius. 

Reparació, modificació, actualització d’equips electrònics.

Els productes electrònics ja siguin processos de fabricació de sèrie, com pre-sèries o prototips necessiten actualitzacions, al llarg de la vida útil del producte.

  • Canvi de components.
  • Canvi de carcasses, adherents, mecànica.
  • Reparació de pistes electròniques.
  • Modificació de circuits, afegit de components, tall o afegit de pistes.
  • Actualització de firmware.
  • Test òptic i funcional posterior a la modificació.

Ermasol pot fer aquest servei, oferint el mateix procés de test òptic, test funcional que quan han passat pel procés de fabricació en sèrie.

Servei de modificacions.

En la tasca de treure un producte al mercat, sabem que els prototips pateixen l’estrès de les proves, en algunes ocasions són destructives, altres vegades cal canviar components o fer modificacions en el circuit per provar noves idees, etc. Ermasol posa a disposició dels clients un servei de reparació i / o modificacions dels prototips per a noves proves sent aquestes un servei especial per a enginyeries.

Si veus els components massa petits, si et falta pols o simplement no vols complicacions, t’ajudem!

Assistència tècnica al client.

Podem identificar errors en els circuits, un equip electrònic que ha causat una fallada el podem analitzar amb els mateixos sistemes de test que es fan servir en la línia productiva, per determinar de manera ràpida on està la decisió, determinant si és convenient fer la reparació del producte.

En localitzar les errades dels productes podem analitzar les possibles causes i com es pot i de modificar per corregir-los en el futur.

Manteniment del producte.

Al llarg de la vida útil del producte, aquest pot patir diferents modificacions en funció del mercat. Els nostres plans de monitorització ens permeten definir i corregir de forma contínua que components es poden utilitzar per mantenir unes condicions òptimes- en temps real -del producte. En estreta col·laboració amb les enginyeries dels nostres clients, proporcionem solucions en la cadena de subministrament.